Skolutbud Borlänge

Skolprogram för Borlänges kommunala skolor
I samarbete med Borlänge kommun erbjuds kommunala skolor kostnadsfria ämnesövergripande skolprogram med lärarträffar, pedagogiska caféer och elevaktiviteter.
 
 
Här nedan presenteras skolprogrammen för respektive årskurs.

Borlänge

Information och anmälningslänkar för lärarträffar och elevaktiviteter
 
Vårt utbud för Borlänges kommunala skolor
I det länkade pdf-dokumentet finns alla aktuella lärarträffar och elevaktiviteter för läsåret 23/24 som ingår i det aktuella utbudet för Borlänges kommunala skolor.
 
Vi på 2047 Science center vill att elevernas medverkan i våra program ska vara en del av en längre lärprocess, inte bara ett separat besök. Vår ambition är att aktiviteterna på 2047 Science center eller ute på skolorna kan sättas in i ett större sammanhang så att eleverna utvecklar fler förmågor och får fördjupade ämneskunskaper. För att nå detta anordnar vi lärarträffar så att skolans pedagoger kan använda de skolprogrammen i ett större sammanhang.
 
Tider för skolprogram för Borlänges kommunala skolor
Alla klasser kommer tilldelas tider under den period som skolprogrammen körs. Tider för aktiviteterna kommer att skickas ut cirka en månad innan perioden börjar. Tiden bekräftas eller avbokas via länk som också skickas ut i samband med att ni får tiderna. Bekräfta/avboka senast två veckor innan er tid äger rum.
Anmäl er: http://px.nu/o35zu
 
Lärarträffar
Anmäl dig till lärarträffar: http://px.nu/pmauz
 
Studiebesök
Inbjudan med tider till studiebesök Fågelmyra återvinningscentral, Lennhedens vattenverk, Borlänge reningsverk, Bäckelund och SSAB skickas till berörda skolor cirka en månad innan studiebesöket.
 
Pedagogiska caféer
I länkarna till de pedagogiska koncepten nedan finns anmälningslänkar till pedagogiska caféer.
 
Övriga skolor i Borlänge kommun
Även skolor som inte drivs av Borlänge kommun kommer att bjudas in till studiebesök, Energijakten och Teknikmässan.
Anmäl er: http://px.nu/o35zu
 
Skolprogram utanför ordinarie skolutbud
Även Borlänges kommunala förskolor och skolor kan förstås boka program som inte finns med i Borlänges aktuella skolutubd till ordinarie kostnad. Notera dock att det är gratis entré för Borlänges kommunala förskolor och kommunala skolor under vissa villkor.
Övriga program som inte finns med i Borlänges aktuella skolutbud går att boka till ordinarie kostnad.
 
 
Skills for Life – Det blir viktigt när det är på riktigt!
Vi arbetar för att unga ska lära för livet, få ”skills for life”. I utveckling av pedagogiska koncept utgår vi från ett utforskande, problemlösande, ämnesövergripande arbetssätt med relevans i aktuella samhällsfrågor. Målet är att främja framtidstro, handlingskompetens och strategier för hållbar utveckling, viktigt i en föränderlig värld. Som grund för vårt pedagogiska ställningstagande har vi aktuell skolforskning, intervjuer med elever, lärare och skolledare, samt science centerpedagogik.
 
Vi utgår från Globala målen för hållbar utveckling i våra skolkoncept. De globala målen berör eleverna och de kan relatera till dessa frågor.  
 
Digital kompetens och programmering är från och med hösten 2018 tydligare framskrivet i LGR 11. Detta gör det angeläget för oss att lyfta in digitala verktyg i vår kompetensutveckling med er och i de lektioner som vi genomför med eleverna.
 
 
 

 

Priser 
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxnen: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
40 kr/visning + entréavgift
Åldergräns; 6 år och uppåt
 
Öppettider
Öppettider sportlovet vecka 9:
Måndag–lördag, 10.00–17.00
 
Ordinarie öppettider:
Måndag; Stängt
Tisdag–fredag: 10.00-16.00
Lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt
 

Opening hours
Opening hours during school holidays week 9:
Monday–Saturday, 10 am – 5 pm
 
Regular opening hours:
Monday: Closed
Tuesday-Friday: 10 am – 4 pm
Saturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
 

 

Kontaktuppgifter:
Post- och leveransadress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
 
Tel:
0243-79 39 00
Telefonväxeln är öppen under öppettiderna till vänster

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida