Skolutbud Borlänge

Skolprogram för Borlänges kommunala skolor
I samarbete med Borlänge kommun erbjuds kommunala skolor kostnadsfria ämnesövergripande skolprogram med lärarträffar, pedagogiska caféer och elevaktiviteter.
 
 
Här nedan presenteras skolprogrammen för respektive årskurs.

Borlänge

Information och anmälningslänkar för elevaktiviteter läsåret 24/25
 
Att bedriva skolutveckling för både lärare och elever i Borlänges kommunala skolor är en viktig roll som 2047 Science Center har. Basen i skolutbudet är våra skolprogram med de elevaktiviteter som presenteras i det länkade pdf-dokumentet.

Under åren 2022–2024 genomförs ett skolutvecklingsprojekt tillsammans med Borlänge kommun. 2047 Science Center ­genomför en stor del av insatserna för kompetensutveckling i matematik, natur­vetenskap och teknik.
2047 Science Center har även ett uppdrag från kommunen att genomföra skräddarsydda riktade insatser för elever och lärare i Borlänge.
2047 Science Center samordnar också utbildningskonceptet NTA Skolutveckling i Borlänge kommun. Utöver ordinarie samordningsuppdrag leder vi nu ett utvecklings­arbete i och med att Borlänge kommun under 2023–2025 satsar på skolutvecklingsprogrammet. Satsningen har siktet inställt på 100 % användande av NTA:s teman på för- och grundskolorna i kommunen.

Vi på 2047 Science center vill att elevernas medverkan i våra program ska vara en del av en längre lärprocess, inte bara ett separat besök. Vår ambition är att aktiviteterna på 2047 Science center eller ute på skolorna kan sättas in i ett större sammanhang så att eleverna utvecklar fler förmågor och får fördjupade ämneskunskaper.

 

Elevaktiviteter läsåret 24/25

Borlänge kommun anlitar 2047 Science Center för att erbjuda alla kommunala skolor ämnesövergripande skolprogram. Elevaktiviteterna som riktar sig till åk F–9 genomförs delvis i 2047 Science Centers lokaler i Galaxen, där det både finns planetarium, labbsalar och en uppskattad experimentmiljön som kontinuerligt utvecklas.

Utbud för Borlänges kommunala skolor
I det länkade pdf-dokumentet finns alla aktuella elevaktiviteter för läsåret 24/25 som ingår i det aktuella utbudet för Borlänges kommunala skolor. I dokumentet går det också att läsa om övriga skolutvecklingsinsatser som Motiverat lärande, Gröna tråden, Riktade insatser, NTA och den gemensamma utvecklingsgruppen.

Tider och bokningar
Om inget annat anges får alla klasser en tilldelad tid för elevaktiviteterna. Inbjudan med tider skickas ut cirka en månad innan respektive aktivitet. Dessa tider bekräftas via länken: http://px.nu/ffsmt Observera att vissa aktiviteter bokas av lärare via separata anmälningsformulär, eller i dialog med ansvarig pedagog på 2047 Science Center.

Studiebesök
Inbjudan med tider till studiebesök Fågelmyra återvinningscentral, Lennhedens vattenverk, Borlänge reningsverk, Bäckelund och SSAB skickas till berörda skolor cirka en månad innan studiebesöket. Läs mer i det länkade 
 
Övriga skolor i Borlänge kommun
Även skolor som inte drivs av Borlänge kommun kommer att bjudas in till studiebesök, Energijakten och Teknikmässan.
 
Skolprogram utanför ordinarie skolutbud
Även Borlänges kommunala förskolor och skolor kan förstås boka program som inte finns med i Borlänges aktuella skolutubd till ordinarie kostnad. Notera dock att det är gratis entré för Borlänges kommunala förskolor och kommunala skolor under vissa villkor.
Övriga program som inte finns med i Borlänges aktuella skolutbud går att boka till ordinarie kostnad.
 
 
Skills for Life – Det blir viktigt när det är på riktigt!
Vi arbetar för att unga ska lära för livet, få ”skills for life”. I utveckling av pedagogiska koncept utgår vi från ett utforskande, problemlösande, ämnesövergripande arbetssätt med relevans i aktuella samhällsfrågor. Målet är att främja framtidstro, handlingskompetens och strategier för hållbar utveckling, viktigt i en föränderlig värld. Som grund för vårt pedagogiska ställningstagande har vi aktuell skolforskning, intervjuer med elever, lärare och skolledare, samt science centerpedagogik.
 
Vi utgår från Globala målen för hållbar utveckling i våra skolkoncept. De globala målen berör eleverna och de kan relatera till dessa frågor.  
 
Digital kompetens och programmering är från och med hösten 2018 tydligare framskrivet i LGR 11. Detta gör det angeläget för oss att lyfta in digitala verktyg i vår kompetensutveckling med er och i de lektioner som vi genomför med eleverna.
 
 
 

 

Priser 
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxnen: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
40 kr/visning + entréavgift
Åldergräns; 6 år och uppåt
 
Ordinarie öppettider
Fram till 16 juni:
Måndag; Stängt
Tisdag–fredag: 10.00-16.00
Lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt
 
Från 17 juni – 18 augusti
Måndag–lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt
 
Stängt följande helgdagar:
Midsommarhelgen
Fredag-lördag 21-22 juni
 

Regular opening hours
Until 17 June
Monday: Closed
Tuesday-Friday: 10 am – 4 pm
Saturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
17 June – 18 August
Monday-SAturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
Closed the following public holidays:
Friday 21 June
Saturday 22 June
 
 

 

Kontaktuppgifter:
Post- och leveransadress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
 
Tel:
0243-79 39 00
Telefonväxeln är öppen under öppettiderna till vänster

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida