Innovationskraft

I projektet Innovationskraft – som under 2022 riktar sig till gymnasiet – får elever lösa verkliga utmaningar som lokala och globala företag och organisationer ställs inför. Efter en innovationsprocess ledd av vår personal på 2047 Science Center får eleverna presentera sin lösning för uppdragsgivaren.

 

Fokus på hållbar utveckling

Uppdragen som eleverna får ska vara tydligt definierade hållbarhetsutmaningar där deras lösningar kan göra skillnad på systematisk nivå. Genom insatsen får eleverna öva sina entreprenöriella förmågor, lära sig arbeta processinriktat och samtidigt uppvisa förmågor och färdigheter i den kurs som gymnasieuppdraget är kopplat till. 

 

Innovationskraften ska öka

Genom projektet vill föreningen Svenska Science Centers undersöka hur konceptet kan etableras och på längre sikt öka elevernas entreprenöriella förmågor och delaktighet i verkliga hållbarhetsutmaningar, samt om insatsen kan utgöra ett försteg till framtida gymnasiearbeten.

 

Finansiering från Skolverket

Med bidrag från Skolverket utvecklas konceptet av Svenska Science Centers med 2047 Science Center som huvudsaklig utförare. Ytterligare fem science center deltar i arbetet för att säkerställa relevans och förankring i skolan.

 

 

Priser 
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxna: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
40 kr/visning + entréavgift
Åldergräns; 6 år och uppåt
 
Öppettider
OBS! Stängt tisdag 3/10 på grund av internt arbete.
Måndag; Stängt
Tisdag–fredag: 10.00-16.00
Lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt
 

 
Opening hours
NOTE! Closed on tuesday october 3 due to internal work.
Monday: Closed
Tuesday-Friday: 10 am – 4 pm
Saturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
 

 

Kontaktuppgifter:
Post- och leveransadress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
 
Tel:
0243-79 39 00
Telefonväxeln är öppen under öppettiderna till vänster

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida