Experimentmiljö

På 2047 Science Center finns experimentmiljöer med olika teman. Miljöerna är fyllda med interaktiva experiment så att våra besökare kan utforska, upptäcka och fascineras av naturvetenskap och teknik. Roligt och lärorikt för alla åldrar. Våra experimentmiljöernas tema är: Människa, Teknik, Fysik, Energi och Matematik

 Tider och priser finns på separat sida.

 

 Människa

 Människans kropp är en fantastisk maskin med många olika funktioner. Här kan du testa din kropps funktioner och lära mer om hur de fungerar.

Vi använder våra sinnen för att registrera och tolka omgivningen. I utställningen kan du testa fyra av fem sinnen, syn, hörsel, känsel och lukt. Testa din syn på en klassisk syntesttavla! Hur förändras ditt djupseende när du bara kan använda ett öga? Använd din hörsel och tryck på de det stora örats tryckknappar. Känner du igen de olika ljuden. Kan du med känseln i din hand känna igen de olika föremål som vi gömt? Lukta på våra ”blommor”! Känner du igen dofterna?  

På anatomiväggen kan du studera kroppens uppbyggnad, t ex skelett, muskler, blodomlopp och nerver. I mikroskopet kan du studera olika vävnader i vår kropp. Hur skelettet arbetar när vi rör oss kan du se när du cyklar på vår skelettcykel. Vår kropp är en fantastisk maskin där kroppens olika funktioner samspelar. I utställningen kan du testa din reaktion i olika experiment, på klätterväggen och i reaktionstävlingen. Här samspelar syn, muskler och nerver. Detta är några exempel på vad du kan göra och upptäcka och göra i utställningsrummet om Människan. 

Teknik

Experimentera med pneumatik, hydraulik, elekromekanik, mekanik, elektricitet och robotar. Teknik finns runt om oss alla och förenklar vårt liv. Men hur fungerar det? I Teknikdelen visar vi tekniska lösningar och grundläggande element. Teknikutställningens olika delar är teknikbas, pneumatik, hydraulik, elektromekanik och robotar.

Teknikbas visar tekniska och mekaniska grundelement. Här kan du testa de enkla maskinerna. De ligger till grund för i princip all mekanik. Hur dessa används i mekaniska system är nästa steg i teknikbasen. Här kan du testa block och talja, kuggväxel m m. Tredje delen handlar om ellära. Koppla in olika elektriska komponenter och se hur de fungerar.

Pneumatik - delen handlar om tryckluft. Skapa lufttryck genom att pumpa upp ett däck, så att luften komprimeras. Led sedan tryckluften till olika funktioner. Du kan också styra med pneumatik, tryckluft leds till cylindrar som innehåller en kolv och kraften i tryckluften får kolven att röra sig. Här gäller det att balansera en boll och få den att stanna innanför det rödmarkerade området genom att styra enkelverkande och dubbelverkande pneumatikcylindrar. Du kan också starta en helt automatiserad pneumatikprocess. Se vad som händer med grisen?

Hydraulik bygger på samma princip som pneuamtik, men istället för luft används vätska i cylindrar för att överföra kraft. Det går långsammare men blir starkare. I utställningen kan du testa skotaren och styra hydraulcylindrarna för att lasta och lossa timmer.

Elektromekanik är när elektronik och mekaniska system samverkar. Det kan du testa i solenoidspelet och genom att köra motorlabyrinten.

Robotar är fascinerande! I Teknikutställningen kan du ställ/programmera hur robotklon ska agera. Kan du få robotklon att plocka upp en boll? Här finns också en stor ABB robot på plats. Den har 4 olika program att testa. Se hur den dammar, lyser med ficklampa och staplar klossar.

Fysik

Fysik är läran om naturens innersta väsen, från det allra minsta till hela universum. Det handlar om hur materien är uppbyggd, vilka krafter som verkar på den och vad följderna blir av allt detta. I Fysik-rummet finns experiment som handlar om t ex magnetism, ljud och ljus.

I Fysikrummet kan du experimentera med ljud på olika sätt. Sätt luften i svängning i luftkanonen, där kan du se hur svängningarna i luften träffar ”måltavlorna”. Testa din egen förmåga att skapa ljudvågor i skrikröret, tävla mot dina vänner. Vem kan skapa det starkaste ljudet?

Testa magnetexperimenten. Genom att placera magneterna på olika sätt under magnetpendeln, kan den få olika rörelsemönster. Med hjälp av magneter kan du tävla mot dina vänner i vår magnetslalom. Inte så lätt att få med alla kulorna i mål. En elektromagnet gör det möjligt att bygga häftiga skapelser så länge strömmen är på och skapar magnetism. När strömmen bryts faller det isär, magnetismen upphör.

Det här är några exempel på experiment som du hittar i Fysikrummet. Alla andra får du upptäcka när du kommer till 2047 Science Center.

Ljus är den synliga delen av det elektromagnetiska spektrumet, i våglängdsområdet, 390 – 770 nanometer. Experimentera med ljus! Testa olika linser, skuggpianot och mycket mer.

Energi

Energi är allt! Maten, ljuset, bensinen, värmen… Energi handlar också om den egna hälsan, samhällsutvecklingen och klimatet. Energirummet har olika delar - vatten, energiproduktion och resurser.

Vatten är en förutsättning för liv på jorden. På vattenväggen kan du läsa om det viktiga vattnet och hur vi använder det. Se hur vattnet som vi använder i våra hushåll går runt i ett kulturellt kretslopp. Vatten pumpas upp i vattentorn, används i våra hushåll och ska sedan renas för att slutligen rinna ut i våra vattendrag.

Källan till all energi är solen, vår närmaste stjärna. Solens strålningsenergi kan om vandlas till olika former och några av dem kan du testa i Energirummet. Kör elbils som laddas via solceller, tänd lampor med hjälp av vindkraft m m.

Att sopor kan bli både el och värme är fantastiskt. Vi väljer att kalla våra överblivna saker för resurser och i utställningsdelen om resurser finns information om hur och varför vi ska återanvända våra resurser. Testa sorteringsspelet. Här kan du också se hur dina val påverkar användandet av jorden resurser och få tips på hur du kan påverka ditt sätt att tänka kring resursanvändning.

Matematik

Matematikmiljön är fyllt med matematikaktiviteter – geometriska former, strategispel och byggmaterial i 2 D och 3 D.

Här kan du sätta dig ner och bygga i 2D och 3D med t ex Plus Plus, magnetiska byggbitar och mycket annat. I rummet finns lådor med material och information hur du ska använda det. Till vissa lådor finns också olika uppdrag för dig att utföra, t ex bygga olika figurer i 3D med olika svårighetsgrad. Utmana dig själv i Matematikrummet!

       

       

Priser 
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxnen: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
40 kr/visning + entréavgift
Åldergräns; 6 år och uppåt
 
Öppettider
17 juni – 18 augusti
Måndag–lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt

Opening hours 
17 June – 18 August
Monday-Saturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
 

 

Kontaktuppgifter:
Post- och leveransadress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
 
Tel:
0243-79 39 00
Telefonväxeln är öppen under öppettiderna till vänster

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida