2047 Science Center

2047 Science Center är en kunskapsarena inom naturvetenskap, teknik och matematik. Vi är en resurs för skolans alla årskurser och fungerar som ett nav mellan skola, akademi och näringsliv. Vi arbetar för framtidens kompetensförsörjning!

2047 Science Center, tidigare under namnet Framtidsmuseet är Sveriges första Science Center. Den 30 november 1986 startade verksamheten.

 

Vi utvecklas och växer! De senaste åren har utvecklingskurvan stadigt pekat uppåt. Vi gör mer, samarbetar med fler och det innebär att vi också har anställt fler. Vi utbildar för framtiden med fokus på teknik, naturvetenskap, innovation, hållbarhet, digitalisering och det livslånga lärandet.  

Med ett växande antal pedagoger och ingenjörer utbildar vi både lärare och andra pedagoger samtidigt som vi undervisar elever, producerar pedagogiska program, arrangerar evenemang med tekniska teman och utvecklar vårt Science Center. Ca 50 000 personer besökte vår utställning förra året, vi tog emot närmare 20 000 elever och 1 500 lärare i olika utbildningar..

Samverkan med näringsliv och akademi är viktiga pusselbitar för verksamheten och allt fler aktörer söker sig till oss för gemensamma projekt och satsningar. 

2047 Science Center - kunskapsarena inom naturvetenskap och teknik

Interaktiva utställningar, planetarieprogram, laborationspass, kompetensutveckling, seminarier och föreläsningar inom naturvetenskap, forskning och ny teknik. 2047 Science Center finns i Borlänge och Borlänge kommun är huvudman.

Vi stimulerar intresset för naturvetenskap och teknik

2047 Science Center är en kunskapsarena och en mötesplats för skola, högre utbildning och näringsliv. Vi arbetar för att stärka kompetensen inom naturvetenskap och teknik i Dalarnas län. Science Center stimulerar intresse för och kunskaper i naturvetenskap och teknik, med fokus på egen aktivitet, upptäckter, fascinationer, forskning och spetskunskaper.

2047 Science Center är ett kunskapsnav inom naturvetenskap och teknik och verksamheten baseras på grundkunskaper, spetskunskaper och ny forskning. Vi är en ämnesresurs för unga och pedagoger i förskola och skola, samt allmänheten.

2047 Science Center är en länk mellan skola och näringsliv - vi visar vägen till utbildning och arbete inom naturvetenskap och teknik. Detta gör vi i nära samarbete med högre utbildningar och näringsliv.

Behovet av kompetenser inom naturvetenskap och teknik!

Vi behöver investera i framtidens kompetenser för att vår region ska leva och utvecklas. Behovet av bl a ingenjörer är stort. Här har 2047 Science Center en viktig roll i sin roll som inspiratör, kunskapsnav och som länk mellan unga och företag/näringsliv. 

Sverige måste öka söktrycket till utbildningar inom de naturvetenskapliga och tekniska områdena, för att behålla sin position som högteknologiskt land. Idag finns brist på naturvetare och ingenjörer. (Behov – 50 000 ingenjörer och 15 000 – 20 000 lärare Nv, Te, Ma  närmaste åren)  Vi behöver samtidigt öka allmänbildningen inom NV och TE  ämnena för en hållbar samhällsutveckling.

Dalarna behöver cirka 200 nya ingenjörer varje år under de närmaste åren. En fjärdedel av dessa i form av civilingenjörer och resten hög- skoleingenjörer.” Region Dalarna 2015

2047 Science Center agerar för framtiden

Utifrån uppdraget och samhällsbehov genomför 2047 Science Center verksamhet inom ramen för naturvetenskap och teknik. Vi genomför spetsverksamhet för alla barn och ungdomar, inom förskola, grundskola och gymnasium, samt kompetensutveckling för pedagoger i dessa stadier. Verksamhet bygger på vetenskaplig grund och det ska genomsyra lektioner, laborationer och kompetensutveckling. Den pedagogiska verksamheten är starkt kopplad till samhällsutvecklingsfrågor, för att skapa mening och sammanhang. Verksamheten kopplas till läroplanen. 2047 Science Center visar på tydliga studie och yrkesvägar i både breda och riktade insatser. 

Vi tror på den aktiva forskande människan och i alla våra aktiviteter står egen aktivitet i centrum.

Priser 
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxna: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
40 kr/visning + entréavgift
Åldergräns; 6 år och uppåt
 
Öppettider
OBS! Stängt tisdag 3/10 på grund av internt arbete.
Måndag; Stängt
Tisdag–fredag: 10.00-16.00
Lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt
 

 
Opening hours
NOTE! Closed on tuesday october 3 due to internal work.
Monday: Closed
Tuesday-Friday: 10 am – 4 pm
Saturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
 

 

Kontaktuppgifter:
Post- och leveransadress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
 
Tel:
0243-79 39 00
Telefonväxeln är öppen under öppettiderna till vänster

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida