Resurseffektiva företag

Projektet Resurseffektiva företag ska stödja företag att resurseffektivisera sina verksamheter genom kunskap om cirkulär ekonomi och resurseffektivisering samt ge stöd till energi- och materialkartläggningar.

I projektet genomför 2047 Science Center ett antal "boot camps" mot företag inom besöksnäringen och tillverkningsindustrin. Vi använder två olika brädspel särskilt framtagna för att lära ut om cirkulära affärsmodeller.

 

Målgrupp

Målgruppen är små-och medelstora företag inom tillverkningsindustrin och besöksnäringen i Dalarna. De företag som deltar i projektet kommer få ökad kunskap och medvetenhet om sin material- och energianvändning och hur den kan effektiviseras i en handlingsplan. Företagen kommer även erbjudas lotsning till olika former av stöd för investeringar eller affärsutveckling genom Region Dalarnas företagsstöd eller andra aktörer och projekt som till exempel Klimatklivet.

 

Projektparter

Projektparter är Visit Dalarna (besöksnäring) och 2047 Science center (utbildningsinsatser). Projektet samverkar också med Teknikföretagen (tillverkningsindustri). Projektet finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och regionala utvecklingsmedel.

Projektet pågår under perioden 240101–261231.

 

Projektet erbjuder

• Energikartläggningar av företag, projektet står för halva kostnaden av kartläggningen.
• Materialkartläggningar hos företag, projektet står för hela kostnaden av kartläggningen.
• 2047 Science Center erbjuder utbildningsinsatser utifrån deras verktyg och pedagogik för att för att få en förståelse för cirkulär ekonomi.
• Lotsning till olika former av finansiella stöd för investeringar och affärsutveckling.

 

 

 loggor stod EU RegionDalarna 400px

Priser 
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxnen: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
40 kr/visning + entréavgift
Åldergräns; 6 år och uppåt
 
Ordinarie öppettider
Fram till 16 juni:
Måndag; Stängt
Tisdag–fredag: 10.00-16.00
Lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt
 
Från 17 juni – 18 augusti
Måndag–lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt
 
Stängt följande helgdagar:
Midsommarhelgen
Fredag-lördag 21-22 juni
 

Regular opening hours
Until 17 June
Monday: Closed
Tuesday-Friday: 10 am – 4 pm
Saturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
17 June – 18 August
Monday-SAturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
Closed the following public holidays:
Friday 21 June
Saturday 22 June
 
 

 

Kontaktuppgifter:
Post- och leveransadress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
 
Tel:
0243-79 39 00
Telefonväxeln är öppen under öppettiderna till vänster

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida