Modern Mines

I projektet Modern Mines samverkar nio olika science center för att skapa en VR-upplevelse, lärmiljöer och pedagogiska program om gruvan och dess roll för ett hållbart samhälle. 2047 Science Center leder och samordnar projektet tillsammans med Technichus Science Center i Härnösand. 

Syftet med projektet är att öka medvetenheten både om gruvans möjligheter och utmaningar kopplat till en hållbar omställning och det ökade behovet av metaller och mineral som detta kan medföra. Projektet berör här gruvindustrins omställning, målkonflikter, cirkulär ekonomi, kompetensförsörjning och intresset för geologi.

 

VR-miljöer och pedagogiska program

Projektet utgår ifrån VR-applikation SIMS VR-Gruva, där deltagande Science Center både undersöker applikationen för pedagogisk verksamhet samt hur robusta VR-miljöer kan utvecklas och användas i besöksmiljöer. Deltagande Science Center stärker i projektet även sina utställningsmiljöer med koppling till geologi och gruvor. De olika pedagogiska program som skapas i projektet riktar sig mot mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. 

I samverkan med forskare och skola tas under projektet två pedagogiska program fram. Det ena programmet behandlar frågan om behovet av metaller och mineral genom ett pass som kombinerar digitala och fysiska verktyg. I det andra programmet får eleverna lära sig mer om målkonflikterna vid en gruvetablering genom ett rollspel. 

 

Cirkulär ekonomi och modern teknik

Kring VR-miljöerna i olika Science Centers utställningsmiljö växer det också fram experiment och lärandeobjekt för att väcka intresse och nyfikenhet för projektets syfte och mål. I dessa utställningsmiljöer får du bland annat undersöka behovet av metaller och mineral för modern teknik, hur cirkulär ekonomi fungerar samt prospektering och geologi. 

 

Projektet finansieras av det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation. 

Priser 
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxnen: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
40 kr/visning + entréavgift
Åldergräns; 6 år och uppåt
 
Ordinarie öppettider
Fram till 16 juni:
Måndag; Stängt
Tisdag–fredag: 10.00-16.00
Lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt
 
Från 17 juni – 18 augusti
Måndag–lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt
 
Stängt följande helgdagar:
Midsommarhelgen
Fredag-lördag 21-22 juni
 

Regular opening hours
Until 17 June
Monday: Closed
Tuesday-Friday: 10 am – 4 pm
Saturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
17 June – 18 August
Monday-SAturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
Closed the following public holidays:
Friday 21 June
Saturday 22 June
 
 

 

Kontaktuppgifter:
Post- och leveransadress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
 
Tel:
0243-79 39 00
Telefonväxeln är öppen under öppettiderna till vänster

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida