Skolutbud Borlänge

Skolprogram för Borlänges kommunala skolor
I samarbete med Borlänge kommun erbjuds kommunala skolor kostnadsfria ämnesövergripande skolprogram med lärarträffar, pedagogiska caféer och elevaktiviteter.
 
 
Här nedan presenteras skolprogrammen för respektive årskurs.

För skolor

Vårt pedagogiska koncept för Hoforsskolor  

Vi på 2047 Science center vill att elevernas medverkan i våra program ska vara en del av en längre lärprocess, inte bara ett separat besök. Vår ambition är att lektioner på 2047 Science center eller ute på skolorna kan sättas in i ett större sammanhang så att eleverna att utvecklar fler förmågor och får fördjupade ämneskunskaper. För att nå detta använder anordnar vi lärarträffar så att skolans pedagoger kan använda de pedagogiska programmen i ett större sammanhang.  

Vi utgår från Globala målen för hållbar utveckling i våra skolkoncept. De globala målen berör eleverna och de kan relatera till dessa frågor.  

Digital kompetens och programmering är från och med hösten 2018 tydligare framskrivet i LGR 11. Detta gör det angeläget för oss att lyfta in digitala verktyg i vår kompetensutveckling med er och i de lektioner som vi genomför med eleverna.  

Skills for Life - Det blir viktigt när det är på riktigt!  
Vi arbetar för att unga ska lära för livet, få ”skills for life”. I utveckling av pedagogiska koncept utgår vi från ett utforskande, problemlösande, ämnesövergripande arbetssätt med relevans i aktuella samhällsfrågor. Målet är att främja framtidstro, handlingskompetens och strategier för hållbar utveckling, viktigt i en föränderlig värld. Som grund för vårt pedagogiska ställningstagande har vi aktuell skolforskning, intervjuer med elever, lärare och skolledare, samt science centerpedagogik.

NTA skolutveckling

NTA är ett helhetskoncept för skolutveckling med syfte att stimulera nyfikenheten och öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik.

Modellen för skolutveckling är främst inriktad på biologi, fysik, kemi, teknik och matematik, men erfarenheter visar på spridningseffekter även till andra ämnen.

NTA-konceptet innehåller metoder för lokalt utvecklingsarbete och vilar på fem grundpelare för skolutveckling och lärande i naturvetenskap och teknik:
  • ett frågebaserat, undersökande arbetssätt med experimentet som grund
  • tillgång till väl anpassat experimentmaterial i kombination med väl anpassade elev- och lärarhandledningar
  • kontinuerlig kompetensutveckling av lärare
  • fortlöpande utvärdering av elevernas lärande  
  • samverkan mellan skolor, kommuner, näringsliv och högskolor/universitet  

Läs mer om NTA och skolutvecklingsprogrammet på: www.ntaskolutveckling.nu 

För att se vilka temaområden som finns att arbeta med: temaområden  

 

NTA skolutveckling i Borlänge och Falun

På uppdrag av Borlänge och Falu kommun är 2047 Science Center samordnare för NTA Skolutveckling för grundskolan och förskolan. Det är ett mycket uppskattat skolutvecklingsprogram hos pedagogerna eftersom det ger dem goda förutsättningar att kunna bedriva kvalitativ NO/teknikundervisning baserat på det undersökande praktiska arbetet.
 
Varje förskola/skola har kontaktpersoner utsedda. De fungerar som samordnarens förlängda arm ute på enheterna. Det är via kontaktpersonerna som samordnaren skickar ut information till pedagogerna. De hjälper även till när enheterna beställer sina temautbildningar och temalådor.
 
 
Kontaktpersoner 2047 Science Center
Ulrika Lindenäs, samordnare grundskolor Borlänge kommun
0243-20 44 80
 
Linda Axelsson Karlqvist, samordnare förskolor Borlänge kommun
0243-42 02 01
 
Johan Borg, samordnare NTA Falu kommun
0243-20 44 83

Skolprogram

Skolklasser är välkomna att besöka 2047 Science Center på laborationer, planetariebesök och för att experimentera i våra utställningar. I menyn "Skolor" hittar du information om vilka program som erbjuds för din årskurs. Det finns även praktiska tips inför besöket och information om hur mycket besöket kostar. 

Övergripande villkor
Nedanstående priser gäller vid föranmält besök vardagar 08.30-16.00 under terminstid. Gäller ej under Borlänge kommuns skollovstider. Övrig tid gäller våra ordinarie entrépriser.

Föranmäl ditt besök på 0243-79 39 00, vardagar 10.00-16.00.


Borlänges kommunala förskolor, kommunala skolor och kommunala fritidshem
har fri entré till vår experimentmiljö vid föranmälda besök!

Planetariet, minst 10 bet: 20:-/elev, 30:-/lärare.

Skolprogram, minst 10 bet: 30:-/elev, lärare gratis.

Medföljande förälder: Ordinarie priser

Notera även att Borlänges kommunala förskolor och kommunala skolor får erbjudanden om kostnadsfria skolprogram under året.


Övriga förskolor, skolor och fritidshem
Entréavgift till vår experimentmiljö:
Elev: 30 kr, inkl moms
Lärare: fri éntre

Planetariet, 1000 kr /grupptillfälle, inkl moms. Entréavgift tillkommer.  

Skolprogram/pedagoglett lärande, 1500 kr/grupptillfälle, inkl moms. Entréavgift tillkommer.  

Medföljande förälderOrdinarie priser  

 

 

 

Skolbesök under vardagar och terminstid
När ni besöker 2047 Science Center betalar ni entré samt kostnad för pedagogiska aktiviteter (planetariet, experiment/laborationspass etc). Läs mer om villkor och priser
 
Borlänges kommunala skolklasser och förskolegrupper - gratis entré till 2047 Science Center på vardagar under terminstid!
  
På egen hand eller pedagogiska program?
2047 Science Center har mycket att erbjuda skolgrupper. Gå på egen hand i de interaktiva utställningarna och/eller boka ett skolprogram med våra duktiga pedagoger.
 
Skolprogrammen har olika teman och innehåller laborativa och fascinerande moment. Laborativt och lärorikt! Vi erbjuder skolprogram för elever från förskola upp till gymnasiet. Alla skolprogram är kopplade till läroplanen.
 
Låt besöket på 2047 Science Center bli ett komplement till din undervisning. Starta, kom för mer inspiration eller avsluta ett arbete eller projekt. Läs mer om skolprogrammen i menyn "Skolor”. Vi rekommenderar att ni under ert besök har tid för både skolprogram och experimenterande i utställningarna. 
 
Äta på 2047 Science Center
Ät medhavd matsäck i matsäckshörnan. Här finns förutom bord och stolar att sitta och äta vid, kylskåp, micro, diskbänk och sopstation. Boka gärna matsäckshörnan för att garantera sittplatser till alla. Kontakta oss för bokning: 0243-79 39 00, info@2047.nu
 
Lärartips
Läs mer om vad du kan göra inför, under och efter besöket på 2047 Science Center i våra lärartips.
 
Kulturbuss
Förskolor och grundskolor i Dalarna kan åka gratis buss/tåg till 2047 Science Center med kulturbuss under stora delar av terminerna. För att kunna boka kulturbuss måste ni skaffa inloggningsuppgifter hos Dalatrafik. Boka buss senast tre dagar i förväg direkt på Dalatrafiks webbsida. Vid frågor angående bokning ring Dalatrafiks kundservice, tel 0771-95 95 95.
 
Information och anmälningslänkar för elevaktiviteter läsåret 24/25
 
Att bedriva skolutveckling för både lärare och elever i Borlänges kommunala skolor är en viktig roll som 2047 Science Center har. Basen i skolutbudet är våra skolprogram med de elevaktiviteter som presenteras i det länkade pdf-dokumentet.

Under åren 2022–2024 genomförs ett skolutvecklingsprojekt tillsammans med Borlänge kommun. 2047 Science Center ­genomför en stor del av insatserna för kompetensutveckling i matematik, natur­vetenskap och teknik.
2047 Science Center har även ett uppdrag från kommunen att genomföra skräddarsydda riktade insatser för elever och lärare i Borlänge.
2047 Science Center samordnar också utbildningskonceptet NTA Skolutveckling i Borlänge kommun. Utöver ordinarie samordningsuppdrag leder vi nu ett utvecklings­arbete i och med att Borlänge kommun under 2023–2025 satsar på skolutvecklingsprogrammet. Satsningen har siktet inställt på 100 % användande av NTA:s teman på för- och grundskolorna i kommunen.

Vi på 2047 Science center vill att elevernas medverkan i våra program ska vara en del av en längre lärprocess, inte bara ett separat besök. Vår ambition är att aktiviteterna på 2047 Science center eller ute på skolorna kan sättas in i ett större sammanhang så att eleverna utvecklar fler förmågor och får fördjupade ämneskunskaper.

 

Elevaktiviteter läsåret 24/25

Borlänge kommun anlitar 2047 Science Center för att erbjuda alla kommunala skolor ämnesövergripande skolprogram. Elevaktiviteterna som riktar sig till åk F–9 genomförs delvis i 2047 Science Centers lokaler i Galaxen, där det både finns planetarium, labbsalar och en uppskattad experimentmiljön som kontinuerligt utvecklas.

Utbud för Borlänges kommunala skolor
I det länkade pdf-dokumentet finns alla aktuella elevaktiviteter för läsåret 24/25 som ingår i det aktuella utbudet för Borlänges kommunala skolor. I dokumentet går det också att läsa om övriga skolutvecklingsinsatser som Motiverat lärande, Gröna tråden, Riktade insatser, NTA och den gemensamma utvecklingsgruppen.

Tider och bokningar
Om inget annat anges får alla klasser en tilldelad tid för elevaktiviteterna. Inbjudan med tider skickas ut cirka en månad innan respektive aktivitet. Dessa tider bekräftas via länken: http://px.nu/ffsmt Observera att vissa aktiviteter bokas av lärare via separata anmälningsformulär, eller i dialog med ansvarig pedagog på 2047 Science Center.

Studiebesök
Inbjudan med tider till studiebesök Fågelmyra återvinningscentral, Lennhedens vattenverk, Borlänge reningsverk, Bäckelund och SSAB skickas till berörda skolor cirka en månad innan studiebesöket. Läs mer i det länkade 
 
Övriga skolor i Borlänge kommun
Även skolor som inte drivs av Borlänge kommun kommer att bjudas in till studiebesök, Energijakten och Teknikmässan.
 
Skolprogram utanför ordinarie skolutbud
Även Borlänges kommunala förskolor och skolor kan förstås boka program som inte finns med i Borlänges aktuella skolutubd till ordinarie kostnad. Notera dock att det är gratis entré för Borlänges kommunala förskolor och kommunala skolor under vissa villkor.
Övriga program som inte finns med i Borlänges aktuella skolutbud går att boka till ordinarie kostnad.
 
 
Skills for Life – Det blir viktigt när det är på riktigt!
Vi arbetar för att unga ska lära för livet, få ”skills for life”. I utveckling av pedagogiska koncept utgår vi från ett utforskande, problemlösande, ämnesövergripande arbetssätt med relevans i aktuella samhällsfrågor. Målet är att främja framtidstro, handlingskompetens och strategier för hållbar utveckling, viktigt i en föränderlig värld. Som grund för vårt pedagogiska ställningstagande har vi aktuell skolforskning, intervjuer med elever, lärare och skolledare, samt science centerpedagogik.
 
Vi utgår från Globala målen för hållbar utveckling i våra skolkoncept. De globala målen berör eleverna och de kan relatera till dessa frågor.  
 
Digital kompetens och programmering är från och med hösten 2018 tydligare framskrivet i LGR 11. Detta gör det angeläget för oss att lyfta in digitala verktyg i vår kompetensutveckling med er och i de lektioner som vi genomför med eleverna.
 
 
 

 

Priser 
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxnen: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
40 kr/visning + entréavgift
Åldergräns; 6 år och uppåt
 
Öppettider
17 juni – 18 augusti
Måndag–lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt

Opening hours 
17 June – 18 August
Monday-Saturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
 

 

Kontaktuppgifter:
Post- och leveransadress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
 
Tel:
0243-79 39 00
Telefonväxeln är öppen under öppettiderna till vänster

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida