Dalaingenjör läsåret 22/23

Dalaingenjör är ett utbildninsprojeket för ungdomar som går årskurs 9 eller på gymnasiet under läsåret 2022–2023. Temat för Dalaingenjör under läsåret är Arkitektur och hållbart byggande

Vad är Dalaingenjör?
Dalaingenjör är ett utbildningsprojekt med huvudsyfte att främja och stimulera intresset för naturvetenskap och teknik hos ungdomar i hela Dalarnas län. Projektet vill skapa en attraktivitet för olika naturvetenskapliga och tekniska utbildningar, samt yrken på lokal och nationell nivå. Läsåret 2021/2022 var ämnesspåret "Ekologi och Miljövård". Det genomfördes med fokus på skogens ekologi, biologisk mångfald och bioinnovationer. Läsåret 2022/2023 är temat "Arkitektur och hållbart byggande".

Vad innebär det att vara med i Dalaingenjör?
Du får vara med i aktiviteter där vi jobbar kreativt, träffar naturvetare, forskare och ingenjörer, besöker företag och inte minst – har kul! Vill du dessutom skapa härliga minnen tillsammans med andra som har ett liknande intresse, tveka inte att skicka in en anmälan! Att vara med i Dalaingenjör är gratis och alla träffar är förlagda till lovdagar under läsåret.
På sidan om Dalaingenjör läsåret 21/22 kan du läsa mer om vad ett år med Dalaingenjör kan innebära i praktiken. 

Arkitektur och hållbart byggande – läsåret 2022/2023
Under året får deltagarna inblick i olika delar av ett byggprojekt – från idé till färdig byggnad. Det kan handla om översikts- och detaljplanering, arkitektens designprocess, projektering, produktion och slutligen förvaltning – hela tiden med ett hållbarhetsperspektiv.

Det finns många olika yrken och aktörer som är verksamma inom byggbranschen i Dalarna. Deltagarna i Dalaingenjör kommer att få möta många inspirerande människor med spännande arbeten, till exempel samhällsplanerare, planarkitekter, bygglovshandläggare, arkitekter, konstruktörer, installationskonsulter, entreprenörer, materialleverantörer, projektledare och förvaltare. 

Fysiska träffar under lärsåret 2022/2023
14/6: Kick-off
10–11/8: Inspirationsresa
31/10–1/11: Aktivitetsdagar
27–28/2: Aktivitetsdagar
Vecka 24: Avslutning, en dag

Följ Dalaingenjörernas aktiviteter på vårtInstagramkonto.


Nyhetsbrev
Under läsåret skickar vi löpande ut nyhetsbrev till deltagarna och deras föräldrar. På så får även de som inte kunnat vara med på en aktivitet en sammanfattning av vad som hände senast, och vad som är på gång. Här nedan publicerar vi nyhetsbreven i pdf-format. Sprid gärna till vänner, kollegor och andra som kan vara intresserade av Dalaingenjör.
- Nyhetsbrev Nr 1 22/23 (Info om introduktionsdagen i Siljansnäs och inspirationsresan till Västerås och Stockholm)

 

Frågor och funderingar?
Kontakta Amanda Grafström, pedagog 2047 Science Center.
Telefon: 0243-20 44 86 

Ansökningen till Dalaingenjör 22/23 är stängd. Under mars 2023 öppnar ansökan för läsåret 23/24.

 

Samverkanspartners

  ljungbergsfonden hda  

    region dalarna logo liggande fri farg

Priser
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxna: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
ELBILSPARKEN ELDORADO
60 kr/pass. Varje körpass är 40 minuter.
 
PLANETARIET
40 kr/visning + entréavgift
Åldergräns; 6 år och uppåt
 
Öppettider
Måndag-lördag: 10.00–17.00
Söndagar: stängt
Opening hours 
Monday-Saturday: 10 am–5 pm
Sunday: Closed
 

 

Kontaktuppgifter:
Besöks- och leveransadress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
(Galaxen)

Postadress:
Box 901
781 29 Borlänge  

Tel:
0243-79 39 00 (måndag–lördag, kl 10.00–17.00)

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida