Dalaingenjör läsåret 22/23

Under läsåret 22/23 är temat för Arkitektur och hållbart byggande Här nedan kan du läsa om de aktiviteter som deltagarna genomfört under året så här långt.

Vad är Dalaingenjör?

Dalaingenjör är ett utbildningsprojekt med huvudsyfte att främja och stimulera intresset för naturvetenskap och teknik hos ungdomar i hela Dalarnas län. Projektet vill skapa en attraktivitet för olika naturvetenskapliga och tekniska utbildningar, samt yrken på lokal och nationell nivå. Läsåret 21/22 var ämnesspåret Ekologi och Miljövård. Det genomfördes med fokus på skogens ekologi, biologisk mångfald och bioinnovationer. Läsåret 22/23 är temat Arkitektur och hållbart byggande. Temat för läsåret 23/24 blir Framtidens energi.

Arkitektur och hållbart byggande – tema under läsåret 22/23

Under året får deltagarna inblick i olika delar av ett byggprojekt – från idé till färdig byggnad. Det kan handla om översikts- och detaljplanering, arkitektens designprocess, projektering, produktion och slutligen förvaltning – hela tiden med ett hållbarhetsperspektiv.

Det finns många olika yrken och aktörer som är verksamma inom byggbranschen i Dalarna. Deltagarna i Dalaingenjör kommer att få möta många inspirerande människor med spännande arbeten, till exempel samhällsplanerare, planarkitekter, bygglovshandläggare, arkitekter, konstruktörer, installationskonsulter, entreprenörer, materialleverantörer, projektledare och förvaltare. 

 

Träffar under lärsåret 22/23

14/6: Kick-off
10–11/8: Inspirationsresa
31/10–1/11: Aktivitetsdagar
27–28/2: Aktivitetsdagar
Vecka 24: Avslutning

Följ Dalaingenjörernas aktiviteter på vårtInstagramkonto.


Nyhetsbrev

Under läsåret skickar vi löpande ut nyhetsbrev till deltagarna och deras föräldrar. På så får även de som inte kunnat vara med på en aktivitet en sammanfattning av vad som hände senast, och vad som är på gång. Här nedan publicerar vi nyhetsbreven i pdf-format. Sprid gärna till vänner, kollegor och andra som kan vara intresserade av Dalaingenjör.
- Nyhetsbrev Nr 1 22/23 (Referat från introduktionsdagen i Siljansnäs och info inför inspirationsresan till Västerås och Stockholm)

Nyhetsbrev Nr 2 22/23 (Referat från inspirationsresan till Västerås/Stockholm och info inför aktivitetsdagarna i Falun)

- Nyhetsbrev Nr 3 22/23 (Referat från aktivitetsdagar i Falun under höstlovet, samt info inför kommande aktiviteter på sportlovet)

 

Frågor och funderingar?

Kontakta Amanda Grafström, pedagog 2047 Science Center.
Telefon: 0243-20 44 86 

Ansökningen till Dalaingenjör 22/23 är stängd. Under mars 2023 öppnar ansökan för läsåret 23/24.

 

Samverkanspartners

  ljungbergsfonden hda  

    region dalarna logo liggande fri farg

Priser 
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxna: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
40 kr/visning + entréavgift
Åldergräns; 6 år och uppåt
 
Öppettider 
 
ÖPPETTIDER UNDER PÅSK
Skärtorsdag: 10.00–16.00
Långfredag: Stängt
Påskafton: 10.00–17.00
Påskdagen: Stängt
Måndag 10/4–lördag 15/4: 10.00–17.00
 
ORDINARIE ÖPPETTIDER
Måndag: stängt
Tisdag–fredag: 10.00-16.00
Lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt
  
OBS! Onsdag 7 juni har vi stängt på grund av internt arbete.
 
Opening hours  
OPENING HOURS DURING EASTER
Thursdag 6/4: 10.00–16.00
Friday 7/4: Closed
Saturday 8/4: 10.00–17.00
Sunday 9/4: Stängt
Monday 10/4–Saturday 15/4: 10.00-17.00
 
REGULAR OPENING HOURS
Monday: Closed
Tuesday-Friday: 10 am – 4 pm
Saturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
NOTE! Wednesday june 7 closed due to internal meeting. 

 

 

Kontaktuppgifter:
Besöks- och leveransadress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
(Galaxen)

Postadress:
Box 901
781 29 Borlänge  

Tel:
0243-79 39 00
Telefonväxeln är öppen under öppettiderna till vänster

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida