Dalaingenjör läsåret 21/22

 
Under läsåret 2021/2022 var temat för Dalaingenjör Ekologi och miljövård. Det genomfördes med fokus på skogens ekologi, biologisk mångfald och bioinnovationer. Här nedan kan du läsa om de aktiviteter som deltagarna genomförde under året.

 16 juni 2021: Digital uppstart
Den 16 juni arrangerades den första träffen digitalt. Tanken var att deltagarna skulle träffas på plats i Frostbrunnsdalen i Borlänge, men på grund av osäkerheten med pandemirestriktionerna valde vi att köra första träffen digital. De 31 deltagare som deltog fick göra en digital samarbetsövning i grupp. De fick även ta bilder på naturen i sin närhet. Tillsammans med kommun­biologen i Borlänge Matilda Elgerud försökte vi bestämma så många arter som möjligt. Matilda berättade även om vad hon arbetar med i sitt yrke som kommunbiolog. Inför den digitala träffen hade deltagarna fått ett paket med en kikare, en lupp och en insektshåv. De fick nu veta hur man kan använda dem för att inventera naturen och de fick ett sommaruppdrag att kryssa av så många växter som möjligt. 

11 augusti 2021: Akvaponi och ringmärkning
Den 11 augusti arrangerades en fältstudiedag i Falun. Dagen började med information och en föreläsning av Jan-Olov Tillman från Sustainable Invest Sweden. Jan-Olov berättade om den akvaponi som de tillsammans med Fiskar­heden håller på att starta upp i Transtrand. Efter en gemensamhetsövning och klimatdiskussion var det dags för lunch. Efter­middagen inleddes med en guidning av Falu kommuns biolog Thomas Jågas i naturreservatet Sanders gammelskog utanför Falun. Dagen avslutades med ringmärkning av fåglar strax utanför Falu Gruva.

1–2 november 2021: Mjölkmaskar, simulatorer och rovdjur
Under höstlovet arrangerades en tvådagars aktivitet med övernattning. Målet denna gång var Orsa och Älvdalen. Första målet var mjölmaskfabriken Tebrito i Orsa där mer hållbart protein skapas. Besöket arran­gerades i samarbete med Dalarna Science Park. Ungdomarna fick en rundvandring i fabriken och de fick även i uppdrag att titta på en lösning på ett av fabrikens problem, näm­ligen att skilja ut mjölbaggarna från larverna. Parallellt med detta hade vår hållbarhets­utvecklare en workshop med deltagarna. Efter lunch var det dags för Älvdalens ­utbildningscentrum där skogen var i centrum. Deltagarna fick prova på de avancerade skogsimulatorerna samt höra en föreläsning av Ingemar Berling från Bergkvist Siljan om hur de arbetar med hållbarhet och miljö i skogen. Övernattningen skedde på Orsa Grönklitt med middag och kvällsaktiviteter. Dag två ägnades åt Orsa Rovdjurspark. Föreläsningar varvades med praktiska aktiviteter.

Presentation för Tebrito
I slutet av november genomfördes en digital träff med deltagarna. De fick höra en kort dragning av My Sellberg från Stockholm Resilience Center om resilienta livsmedelssystem. Några av ungdomarna presenterade även lösningar på de problem som Tebrito hade gett dem under höstlovet. Flera intressanta lösningar kom fram och represen­tanten från Tebrito var imponerad.

19–20 April 2022: Resa till RISE och SLU i Uppsala och Öregrund
Egentligen skulle resan genomföras under sportlovet, men på grund av osäkerhet kring pandemin sköts resan till påsklovet. Första dagen fick deltagarna genomföra laborationer tillsammans med forskaren Karl Lundén och forskningsingenjören Yasaman Najafi vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Under en hel eftermiddag fick ungdomarna jobba med att extrahera DNA ur vildsvins avföring och tarminnehåll. DNA-proverna som ungdomarna extraherade kommer SLU att använda i sin fortsatta forskning.

Under kvällen var programmet lite lättsammare, men deltagarna fick ändå nöta på sina hjärnceller, då gruppen utmanades i olika ”escape rooms” i centrala Uppsala.

Dag två inleddes med ett besök på Research institutes of Sweden (RISE) och deras testbädd för digitaliserat jordbruk. Testbädden är en arena för utveckling och test av ny teknik för jordbruket i Sverige. Fokus ligger på digitalisering, eldrift och autonoma maskiner. Effektmålen med testbädden är fossiloberoende jordbruk, hållbar och uthållig livsmedelsproduktion, minskad miljöpåverkan, samt ökad kapacitet till nya innovativa tjänster och produkter. Forskaren Jonas Engström och hans kollegor berättade bland annat om försök med virtuellt stängsel, där boskap förses med en digital "koskälla", utrustad med både ljudsignal och elstöt. 

Nästa anhalt var SLU Aqua söder om Öregrund. Här var det forskarna Örjan Östman och Yvette Heimbrand som instruerade deltagarna, som fick sammanställa data och dissekera fisk, för att bland annat kunna se hur gamla fiskarna är. Även här bidrog deltagarnas arbete till forskarnas datainsamling.

Fint väder, god handledning och spännande uppgifter båda dagarna gjorde resan både lärorik och rolig - precis som det ska vara under en aktivitet med Dalaingenjör!

Fler bilder från resan till Uppsala finns bland höjdpunkterna vi sparat från Stories på vårt Instagramkonto.

13 juni 2022: Avslutning
Temaåret avslutadess på Naturum i Siljansnäs, med besök av bland andra Sebastian Kirppu från Skydda skogen.

 

 

Samverkanspartners

  ljungbergsfonden hda  

    region dalarna logo liggande fri farg

Priser 
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxnen: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
40 kr/visning + entréavgift
Åldergräns; 6 år och uppåt
 
Öppettider
17 juni – 18 augusti
Måndag–lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt

Opening hours 
17 June – 18 August
Monday-Saturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
 

 

Kontaktuppgifter:
Post- och leveransadress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
 
Tel:
0243-79 39 00
Telefonväxeln är öppen under öppettiderna till vänster

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida