Fakta om 2047 Science Center

2047 Science Center är en kunskapsarena inom naturvetenskap, teknik och matematik. Vi är en resurs för skolans alla årskurser och fungerar som ett nav mellan förskola, skola, akademi, näringsliv och allmänhet.

Genom besök i vår experimentmiljö samt medverkan i skolprogram och fritidsaktiviteter erbjuder 2047 Science Center ett upplevelsebaserat lärande som ger fler individer möjlighet att utvecklas.

Våra aktiviteter syftar till att utveckla kompetensen i Dalarna och bidra till stärkt kompetensförsörjning. Det här gör vi genom att inspirera barn, unga och allmänhet till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik, samt stärka förmågor inom entreprenörskap och innovationsutveckling. Aktiviteterna är starkt kopplade till samhällsutvecklingsfrågor och verkliga situationer för att skapa mening och sammanhang, ofta i samverkan med näringslivet och andra relevanta aktörer.

Verksamheten startade 30 november 1986 som en avdelning av Dalarnas museum, då under namnet Framtidsmuseet. 1 april 1995 blev vi en egen stiftelse och 2017 bytte vi namn till 2047 Science Center. Stiftelsens huvudman är Borlänge kommun.

 

2047 Science Center verkar inom följande tre områden:

Pedagogisk verksamhet för skola

2047 Science Center bistår både enskilda kommuner och Skolverket med spetskompetens inom naturvetenskap, teknik och matematik. Det kan handla om skolprogram med aktiviteter för elever och kompetensutveckling för lärare. Den pedagogiska verksamheten bygger på vetenskaplig grund och kopplas till läroplanerna.

Projekt och event i samverkan med näringsliv, skola och akademi

Projekten kan skilja sig mycket åt, men har ofta sin utgångspunkt i att främja kompetensförsörjning inom tekniska och naturvetenskapliga yrken, visa upp tydliga studie- och yrkesvägar eller utveckling av pedagogiska koncept.

En experimentmiljö som är öppen för allmänheten

Experimentmiljön på vårt science center i Borlänge är vår historiska hemvist och en inspirerande miljö där det finns chans att utmana sig själv med spännande experiment eller uppleva rymden i planetariet. Pedagogledda workshops och andra aktiviteter under helger och lov knyter ihop experimentmiljön med övriga verksamhetsområden.

 

Besöks- och deltagarsiffror

Under 2023 mötte personalen på 2047 Science Center i sitt arbete:

- 18 446 barn och unga som deltagit i ett skolprogram, besökt experimentmiljön med sin skola eller varit med i något av våra projekt.
- 1 342 pedagoger i fortbildning.
- 44 843 besökare på vårt science center i Borlänge.

Omsättning 2023: 23 miljoner

  

Föreningen Svenska Science Centers – samlad nationell resurs för livslångt lärande

2047 Science Center är medlem i föreningen Svenska Science Centers. Medlemsföreningen företräder, främjar och utvecklar branschen med 20 science centers från Malmö i söder till Luleå i norr. Medlemmarna är en samlad nationell resurs för livslångt lärande som tillsammans årligen välkomnar cirka 2 miljoner besökare, varav cirka 350 000 är elever som deltar i skolprogram och över 20 000 lärare och annan skolpersonal i olika kompetensutvecklingsinsatser.

 

Årsberättelse

Vår årsberättelse visar på ett överskådligt sätt vilka olika projekt och aktiviteter som 2047 Science Center jobbar med. Du kan välja mellan att ladda ned dokumentet som en PDF eller läsa årsberättelsen online på Issue.

Årsberättelse 2023 – PDF
Årsberättelse 2023 – Issue

Årberättelse 2022 – PDF
Årsberättelse 2022 – Issue

Priser 
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxnen: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
40 kr/visning + entréavgift
Åldergräns; 6 år och uppåt
 
Öppettider
17 juni – 18 augusti
Måndag–lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt

Opening hours 
17 June – 18 August
Monday-Saturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
 

 

Kontaktuppgifter:
Post- och leveransadress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
 
Tel:
0243-79 39 00
Telefonväxeln är öppen under öppettiderna till vänster

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida