Ung förändringskraft

2047 Science Center har tilldelats medel från Energimyndigheten för att driva projektet Ung Förändringskraft 2020-2022 inom utlysningen, arbeta med förankring, lokalt mervärde och kunskapsinsatser kring förnybar elproduktion på lokal och regional nivå.

Projektet handlar om förnybar energi och barn och ungas roll i omställningsarbetet till ett klimatneutralt samhälle. Projektet sker i samarbete med bland andra Högskolan Dalarna och Region Dalarna och vänder sig till elever och lärare i årskurs 4–6, årskurs 8 och elever på El och Energiprogrammet på gymnasiet i 5 Dalakommuner. Pedagoger på 2047 SC har inom projektet möjlighet att besöka alla skolor i kommunerna för att inspirera eleverna, dela ut uppdrag och också delta i presentationer där allmänheten och samhällsaktörer och politiker bjuds in.

Sammanfattning av projektansökan som beviljades 

”Barn och unga oroar sig för framtiden och klimatet men bjuds sällan in till att vara en del av lösningen. Projektet Ung förändringskraft vill genom riktade satsningar bidra till att barn och unga både får ökade kunskaper om förnybar energi och också ges möjlighet att vara en del av omställningsprocessen. Projektet vill verka för att öka samverkan mellan aktörer och civilsamhället. Genom att barn och unga i ett värdeskapande arbete får möjlighet att kommunicera sina kunskaper nås familj, allmänhet och politiker. Att agera är ett sätt att minska sin oro, öka sin handlingskompetens och framtidstro.”   I konceptet som tas fram under hösten ingår ett utbildningspaket för elever samt ett fortbildningspaket för lärare. Projektet är kostnadsfritt för deltagande kommuner. I dagsläget kontaktas kommuner för att erbjudas att delta i projektet.  Vill du veta mer? Vi uppdaterar information om projektet och du kan kontakta projektledare Lisen Vogt på lisen.vogt@2047.nu    

Priser
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxna: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
Planetarium+entré barn: 100 kr
Planetarium+entré vuxen: 140 kr
Planetarium+entré pensionär: 120 kr
 

MER INFO
Mer info om tider och priser
Priser för skolklasser

Kontaktuppgifter:
Besöks- och leveransdress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
(Galaxen)

Postadress:
Box 901
781 29 Borlänge  

Tel:
0243-79 39 00 (må-lö kl 10.00-17.00)

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida