Skolprogram Borlänge

Pedagogiska koncept för kommunala skolor i Borlänge
I samarbete med Borlänge kommun erbjuds kommunala skolor kostnadsfria ämnesövergripande pedagogiska koncept med lärarträffar, pedagogiska caféer och pedagogiska program riktat till elever.
 
Läs mer om anmälningslänkar och pedagogiska koncept här!
 
Nedan hittar du information om våra pedagogiska projekt för årskurs. 

Årskurs 8

UPPDRAG ENERGI
Vi är beroende av energi! Utmaningen med framtidens energiförsörjning handlar både om den enskilde individens val och det stora globala sammanhanget. Vilka lösningar behövs för en hållbar framtid?
 
Lärarträff 
Kontakta Sarah Runegård sarah.runegard@2047.nu för att boka in ert arbetslag.
Vi går igenom vad eleverna kommer att göra på Energijakten i januari och diskuterar hur vi kan jobba ämnesövergripande kring frågor som handlar om energi, med tips på material och arbetsområden. Vi pratar också om de Globala målen för hållbar utveckling och ger förslag på övningar.
Energijakten
Digital version
Januari 2021
I årets Energijakt kommer eleverna att få uppdrag att jobba med. Uppdragen kommer att ha lokal anknytning och handlar om hur vi tillsammans kan jobba för att utveckla vår närmiljö. Vi träffas digitalt och har ett gemensamt intro där vi tar upp olika perspektiv på energi och de Globala målen för hållbar utveckling. Efter det får eleverna sätta igång med uppdragen som utgår från frågeställningar som:  
  • Vilka nuvarande och framtida utmaningar och problem står kommunen och dess invånare inför?
  • Hur skulle Borlänge Energi kunna hjälpa till med lösningar?
  • Hur kan vi alla hjälpas åt med lösningar?  
Vi kontaktar er  
En pedagog från 2047 Science Center kommer att kontakta er för att boka in tiden för den digitala introduktionen. Vi kan träffa flera klasser samtidigt eller en klass i taget beroende på vad som passar er bäst. Pedagoger från 2047 kommer också att finnas tillgängliga för frågor eller att bolla idéer med under vissa tider vecka 3 och 4.
 
Teknikmässan 
Galaxen/2047 Science Center
Mars 2021
Digital version! På Teknikmässan möts unga och representanter från teknikföretag. Vilka teknikyrken finns? Vad innebär jobbet? Vilken utbildning krävs? Vilka arbetsplatser finns i Dalarna? Eleverna kan få frågorna besvarade på Teknikmässan. Vanligtvis möter eleverna representanter från teknikbranschen i mässmontrar och konferenssalar på Galaxen, men Teknikmässan 2021 kommer att vara digital, så eleverna kommer att få ta del av mässan på distans. Läs mer på teknikmassan.se.
 
Vårt universum - planetarievisning
2047 Science Center
September - april
Kostnadsfri planetarievisning kan bokas för årskurs 7-9.

 

 
LÄNKAR - UPPDRAG ENERGI
 

 

 

 

Priser
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxna: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
Planetarium+entré barn: 100 kr
Planetarium+entré vuxen: 140 kr
Planetarium+entré pensionär: 120 kr
 

MER INFO
Mer info om tider och priser
Priser för skolklasser

Kontaktuppgifter:
Besöks- och leveransdress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
(Galaxen)

Postadress:
Box 901
781 29 Borlänge  

Tel:
0243-79 39 00 (må-lö kl 10.00-17.00)

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida