Dalaingenjör

 
Vad är Dalaingenjör?

Dalaingenjör är ett utbildningsprojekt med huvudsyfte att främja och stimulera intresset för naturvetenskap och teknik hos ungdomar i hela Dalarnas län. Projektet vill skapa en attraktivitet för olika naturvetenskapliga och tekniska utbildningar, samt yrken på lokal och nationell nivå.  

Läsåret 2021–2022 kommer ämnesspåret ”Ekologi och Miljövård” att genomföras med fokus på skogens ekologi, biologisk mångfald och bioinnovationer.  

Aktiviteterna kommer genomföras på geografiskt utspridda platser i länet, och kommer innebära både praktiskt arbete ute i fält samt teoretiskt arbete i form av till exempel studiebesök. Fältaktiviteterna kan vara en naturvärdesinventering av rödlistade arter, observationer eller att delta vid en naturvårdsbrännning.  

Vad innebär det att vara med i Dalaingenjör?
Att vara med i Dalaingenjör är gratis! Du får vara med i aktiviteter där vi jobbar kreativt, träffar naturvetare, forskare och ingenjörer, besök företag och inte minst – har kul! Uppstart sker den 16 juni som följs av fältstudier i naturen 11-12-13 augusti, som sedan följs av olika aktiviteter under höstlov, sportlov för att avslutas till sommarlovet 2022.
 
Du som går i årskurs 8 eller 9 på grundskolan eller årskurs 1 på gymnasiet kan söka till Dalaingenjör. 
Vill du veta mer kontakta Amanda Grafström, projektledare.
Anmälan
Tycker du att detta låter häftigt kan du anmäla dig på http://px.nu/jcs83.
Anmälningslänken är öppen 18 mars - 30 april. Antalet platser är maximerat.
Samarbetspartners

  ljungbergsfonden hda  

    

 

 

Priser
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxna: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
Planetarium+entré barn: 100 kr
Planetarium+entré vuxen: 140 kr
Planetarium+entré pensionär: 120 kr
 

MER INFO
Mer info om tider och priser
Priser för skolklasser

Kontaktuppgifter:
Besöks- och leveransdress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
(Galaxen)

Postadress:
Box 901
781 29 Borlänge  

Tel:
0243-79 39 00 (må-lö kl 10.00-17.00)

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida