Internationella Världsvattendagen 22 mars

Rent vatten är en mänsklig rättighet. Idag är den Internationella Världsvattendagen. Den sker varje år den 22 mars med målet att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden. När man försöker ta reda på om det finns liv på andra planeter i världsrymden så är det vatten man först letar efter.

844 miljoner människor i världen saknar tillgång till rent vatten. Fler människor har tillgång till en mobiltelefon än till en toalett.

Nästan 290 000 barn dör varje år av diarré som orsakats av smutsigt vatten och dålig sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.

Att alla människor ska ha tillgång till rent vatten, toaletter och möjlighet till god hygien borde vara en självklarhet.

När de globala målen för hållbar utveckling antogs 2016 höjdes ambitionsnivån för hur vi mäter människors tillgång till rent vatten. De tre krav som nu ställs för att ett hushåll ska anses ha tillgång till rent vatten är:

1. Vattnet ska vara tillgängligt vid bostaden.
2. Tillgången ska vara konstant.
3. Vattnet ska hålla tillräckligt god kvalitet enligt uppsatta gränsvärden.
 
Enligt denna definition har idag 71 procent (5,2 miljarder människor) av befolkningen i världen tillgång till vatten, medan 29 procent (2,1 miljarder människor) saknar detta . Av de som saknar tillgång till rent vatten, tvingas nästan 160 miljoner människor hämta orent dricksvatten ur öppna källor som sjöar, floden och dammar.
 
Två av FN:s Globala Mål adresserar direkt vattenfrågan. Det är
Mål 6: Rent vatten och sanitet
Mål 14: Hav och marina resurser
 
Många orsaker till brist på vatten
Situationen ser olika ut i olika områden i världen och därför finns många orsaker till vattenproblemen. Här följer några av dem:
Torka: Vissa länder har en regnperiod som ska ge tillräckligt med vatten för att räcka ett helt år. I till exempel Namibia varar regnperioden från november till mars. Uteblir regnet under denna period torkar vattendragen ut.
Ökenbildning: Ökenbildning orsakas inte bara av klimatförhållanden utan även av hur människan använder naturen. Nedhuggning av träd är en faktor som kan orsaka ökenbildning. Träd och växter skyddar bördig jord mot vind- och vattenerosion. I vissa områden råder det brist på bränsle, varpå människor tvingas hugga ner träden som binder jorden. På detta sätt bildas nya ökenområden.
Förorening: Många industrier renar inte sina utsläpp och sprider därmed ut giftiga ämnen i vattendrag. Detta förgiftar vattnet, fisken och människorna.
Krig: Vatten kan användas som vapen i krig. Det händer till exempel att vattenreningsverk bombas. Eftersom det kan vara mycket svårt att få tag i reservdelar för att laga reningsverken, tvingas människor att använda smutsigt vatten. I till exempel Irak har barnadödligheten skjutit i höjden bland annat på grund av att det saknas möjligheter att rena vattnet.
Hygien: Nära 2,4 miljarder människor saknar tillgång till en ordentlig toalett eller latrin. Det är över hälften av alla människor i låginkomstländerna. Människor tvingas att använda öppna fält, sjöar och floder som latriner, vilket gör att de små vattenresurser som finns förorenas och sjukdomar sprids.
Priser
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxna: 100 kr
Pensionär: 80 kr

PLANETARIET
Planetarium+entré barn: 100 kr

Planetarium+entré vuxen: 140 kr

Planetarium+entré pensionär: 120 kr

MER INFO
Mer info om tider och priser
Priser för skolklasser

Öppettider
Måndag-fredag: kl 10.00-17.00
Lördag: 10.00-17.00
Söndag: STÄNGT
 
Opening hours
Monday-Friday: 10 am-5 pm
Saturday: 10 am-5 pm
Sunday: Closed
 
 
Kontaktuppgifter:
Besöks- och leveransdress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
(Galaxen)

Postadress:
Box 901
781 29 Borlänge  

Tel:
0243-79 39 00

E-post:
info@2047.nu

2047SC hemsida