4DFrame-tävling

Enlightening Imagination

Den 5 maj genomfördes tävlingen Enlightening Imagination på 2047 Science Center. Temat för tävlingen var Energi och miljö. Max Wistedt och Sara Lennström från Gylleskolan i Borlänge vann tävlingen och får nu representera Sverige i en internationell teknik- och mattetävling i Sydkorea.

Tävlingsuppdraget var en öppen formulering med anknytning till ”Energi och miljö”. Deltagande lag fick skapa ett redskap, en konstruktion eller en maskin med minst två rörliga delar. Konstruktionens funktion ska vara bra för miljön i framtiden. Lagen arbetade med uppdraget i 1,5 timme. Resultatet bedömdes utifrån kriterierna: teknisk lösning, kreativitet, konstnärlighet. År 7 och 8 i Borlänge och Falu kommun har bjudits in till tävlingen. Ca 100 elever  från Gylle skola, Forssaklackskolan, Domnarvetsskola och Västra skolan deltog i tävlingen.

Reportage om Max och Sara - SVT

Film av Max och Sara

Tävlingen är ett samarbete mellan flera av Sveriges Science Center och KomTek. Tävlingens fokus är att stimulera det kreativa tänkandet genom tillämpning av matematik, naturvetenskap och design principer. De elever som deltar uppmuntras att lösa problem och omsätta sina idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av 4DFrame, ett pedagogiskt läromedel, utvecklat i Sydkorea.

 

 

Priser
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxna: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
ELBILSPARKEN ELDORADO
60 kr/pass. Varje körpass är 40 minuter.
 
PLANETARIET
40 kr/visning + entréavgift
Åldergräns; 6 år och uppåt
 
Öppettider
Måndag-lördag: 10.00–17.00
Söndagar: stängt
Opening hours 
Monday-Saturday: 10 am–5 pm
Sunday: Closed
 

 

Kontaktuppgifter:
Besöks- och leveransadress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
(Galaxen)

Postadress:
Box 901
781 29 Borlänge  

Tel:
0243-79 39 00 (måndag–lördag, kl 10.00–17.00)

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida