Skolbesök

Skolbesök under vardagar och terminstid
När ni besöker 2047 Science Center betalar ni entré samt kostnad för pedagogiska aktiviteter (planetariet, experiment/laborationspass etc). Läs mer om villkor och priser. Borlänges kommunala skolklasser och förskolegrupper - gratis entré till 2047 Science Center på vardagar under terminstid!
  
På egen hand eller pedagogiska program? Möjligheter att äta matsäck? Läratips
Skolgrupper kan gå på egen hand bland de interaktiva experimentenoch/eller boka ett skolprogram med våra duktiga pedagoger. Läs mer om de vår experimentmiljö. Nedan hittar ni länkar till de olika skolprogrammen för olika åldrar. 
Läs mer om syftet med våra skolprogram, om möjligheterna att äta på 247 Science Center, lärartips inför besöket och om kulturbuss här.
 

Insekternas planet

Årskurs: 1–6
Tid: 90 minuter
Typ: Biologi – exkursion utomhus

Insekter finns överallt – på de högsta bergen, men också i Londons tunnelbana där till och med en egen, unik art av myggor utvecklats. Vi upptäcker och undersöker tillsammans i parken utanför 2047 Science Center.

Kom och låt er fascineras av småkrypens magiska värld! Insekterna får världen att gå runt. Utan dem, ingen pollinering – men inte heller någon förmultning. De finns inuti valrossars näsborrar och i datorer! Insekterna bär sina skelett på utsidan, som en rustning. De kan ha öron på knäna, ögon på sina penisar och tungor under sina fötter.

Inte heller någon föda för de många fåglar och djur som lever av insekter. För varje människa som lever på jorden finns det 200 miljoner insekter. Men medan människornas antal de senaste 40 åren har dubblerats, har insekternas samtidigt halverats. 

Denna exkursion kopplar bra till NTA tema Jord, Fjärilars Liv och Från frö till frö.

 Syfte
• Väcka nyfikenhet och intresse för vår natur och miljö. 
• Genomföra fältstudie och öva på praktiskt undersökande arbete med digitala verktyg och annan utrustning.
• Öva på att sortera, gruppera och namnge organismer.
• Få en inblick i människan beroende av naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster.

 Mål – aktivitetens koppling till målen i biologi

Varje elev ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att: 
• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
• genomföra systematiska undersökningar,
• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i människokroppen, naturen och samhället.

Priser
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxna: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
40 kr/visning + entréavgift
Åldergräns; 6 år och uppåt
 
Öppettider
OBS! Tiderna avviker vid följande tillfällen:
– Torsdag 22/9: stängt från 13.00
– Tisdag 27/9: stängt hela dagen
 
Måndag: stängt
Tisdag–fredag: 10.00-16.00
Lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt
Opening hours 
NOTE! Times differ on the following occasions:
– Thursdag 22/9: closed from 1 pm
– Tuesday 27/9: Closed all day
 
Monday: Closed
Tuesday-Friday: 10 am – 4 pm
Saturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 

 

Kontaktuppgifter:
Besöks- och leveransadress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
(Galaxen)

Postadress:
Box 901
781 29 Borlänge  

Tel:
0243-79 39 00 (måndag–lördag, kl 10.00–17.00)

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida