Skolutbud Borlänge

Skolprogram för Borlänges kommunala skolor
I samarbete med Borlänge kommun erbjuds kommunala skolor kostnadsfria ämnesövergripande skolprogram med lärarträffar, pedagogiska caféer och elevaktiviteter.
 
 
Här nedan presenteras skolprogrammen för respektive årskurs.

Lärarträffar

HÖSTTERMINEN 2023
Borlänge kommun anlitar 2047 Science Center för att erbjuda alla kommunala skolor ämnesövergripande skolprogram med elevaktiviteter och lärarträffar. En stor del av alla fortbildningsinsatser för kommunens lärare i matematik, naturvetenskap och teknik genomförs också av pedagoger från 2047 Science Center.
Anmälan till alla läraträffarna gör ni här: http://px.nu/nagxh
 
Lärarträffar och och fortbildningar höstterminen 2023
 
Informationsträff: åk F–3, 4–6 och 7–9
Tid: Vecka 35, torsdag 31/8, kl. 16.00–16.40
Plats: Digitalt via Teams
Anmäl dig till informationsträffen här:
Digital informationsträff om vilka fortbildningar som erbjuds under läsåret. Ni kommer att vara uppdelade utifrån vilket stadie ni jobbar på och få en genomgång av 2047 Science Centers utbud för respektive stadie. Vi ger tips på material att använda i skolan kopplat till våra skolprogram. Länk till Teams-mötet skickas ut några dagar i förväg.
 
Fortbildning: LEGO WeDo åk F–3
Tid: Vecka 36, onsdag 5/9, kl. 15.00–17.00
Plats: 2047 Science Center
Anmäl dig till fortbildningen här:
Materialet LEGO WeDo finns att låna för lågstadiet i Borlänge kommun. Här får ni en fortbildning i hur materialet fungerar och hur ni kan använda det i er undervisning. Det handlar om att bygga och konstruera med LEGO och sedan programmera det man byggt och få det att röra sig, låta eller lysa med olika färger. Här finns en kort introduktion till materialet: www.youtube.com/ watch?v=G9e_P9PXRQk Vi bjuder på fika!
 
Fortbildning: Sphero Bolt åk 4–6
Tid: Vecka 45, onsdag 8/11, kl. 15.00–17.00
Plats: 2047 Science Center
Anmäl dig till fortbildningen här:
Sphero Bolt är en robot som rullar fram som en boll. Den kan programmeras genom att rita hur den ska röra sig, med blockprogrammering och med textprogrammering. Sphero Bolt finns på alla mellanstadieskolor i Borlänge. I den här fortbildningen går vi igenom hur roboten programmeras med appen Sphero Edu och hur den kan användas i undervisningen. I den här filmen får du veta lite mer om Sphero Bolt: www.youtube. com/watch?v=cvhrmnLwwAY Vi bjuder på fika!
 
Teachmeet: åk F–9 och gymnasiet
Tid: Vecka 40, onsdag 4/10, kl. 16.00–17.00
Plats: Digitalt via Teams
Anmäl dig till träffen här:
Lärare från olika skolor och stadier delar med sig av goda exempel från sin undervisning kopplat till matematisk problemlösning. Mer information kommer att skickas ut genom projektet motiverat lärande men vi välkomnar din anmälan redan nu där du kan välja om du bara vill lyssna eller dela med dig av något.
 
Science Night: förskola, åk F-3, 4–6 och 7–9
Tid: Vecka 46. torsdag 16/11, kl. 15.00–18.00
Plats: 2047 Science Center, Borlänge
Inspirationsträff om naturvetenskap, teknik och matematik för pedagoger i förskolan och grundskolan. Innehållet är uppdelat i fyra spår: förskola, åk F–3, åk 4–6 och åk 7–9. Du får inspiration och konkreta övningar att använda med dina elever. Det bjuds också på mat, dryck och mingel under kvällen. Inbjudan med detaljerat program och information om anmälan skickas ut i början på hösten.
 
Att programmera med workshops
2047 Science Center kommer att hålla i anpassade varianter av Skolverkets webbkurser Om programmering och Att programmera som är fortbildningskurser med fokus på programmering inom matematik och teknik.
     Under höstterminen finns möjlighet att delta i tre olika spår, ett för personal på fritids, ett för åk 1–6 och ett för åk 7–9.
     För lärare i åk 7–9 kommer det innebära fem tillfällen (2 h/tillfälle). För fritidspersonal samt lärare i åk 1–6 kommer det att bli fyra tillfällen (2 h/tillfälle). Efter varje kurstillfälle behövs en instuderingstid på 2 h. Kontakta din rektor om du vill delta. För anmälan och frågor mejla kristin.ekstrom@2047.nu
 
Fritids
Fokus: Analog programmering och blockprogrammering
Tid: Vecka 41, 11/10. Vecka 43, 25/10. Vecka 45, 8/11. Vecka 47, 22/11. Samtliga träffar genomförs kl. 9.00–11.00.
Plats: 2047 Science Center
 
Åk 1–6
Fokus: Scratch och Microbit
Tid: Vecka 40, 5/10. Vecka 42, 18/10. Vecka 46, 14/11, Vecka 48, 23/11. Samtliga träffar genomförs kl. 15.00–17.00.
Plats: 2047 Science Center
 
Åk 7–9
Fokus: Microbit och Python
Tid: Vecka 41, 11/10. Vecka 43, 26/10. Vecka 45, 7/11. Vecka 47, 23/11. Vecka 49, 5/12. Samtliga träffar genomförs kl. 15.00–17.00.
Plats: 2047 Science Center
 
Priser 
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxnen: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
40 kr/visning + entréavgift
Åldergräns; 6 år och uppåt
 
Öppettider
Öppettider sportlovet vecka 9:
Måndag–lördag, 10.00–17.00
 
Ordinarie öppettider:
Måndag; Stängt
Tisdag–fredag: 10.00-16.00
Lördag: 10.00-17.00
Söndag: stängt
 

Opening hours
Opening hours during school holidays week 9:
Monday–Saturday, 10 am – 5 pm
 
Regular opening hours:
Monday: Closed
Tuesday-Friday: 10 am – 4 pm
Saturday: 10 am – 5 pm
Sunday: Closed
 
 

 

Kontaktuppgifter:
Post- och leveransadress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
 
Tel:
0243-79 39 00
Telefonväxeln är öppen under öppettiderna till vänster

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida