Maker Tour - Mot Nya Höjder

Maker tour – Mot nya höjder är ett koncept som gör det enkelt för dig som lärare att öka dina elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Sedan starten 2014 har tusentals elever testat konceptet. Konceptet finns i Kronobergs, Gotlands och Gävleborgs län.

Maker Tour – Mot nya höjders koncept innehåller utmaningar inom naturvetenskap, teknik och matematik som elever genomför under lektionstid samt en maker-buss som besöker skolan och utbildar både elever och lärare i programmering. Vi fyller den rosa bussen med utrustning, teknik, pedagogiskt material och några pedagoger och åker ut till skolor och genomför lektioner, laborationer och tekniska utmaningar med eleverna.

Maker tour – Mot nya höjder blogg. När en klass har genomfört en utmaning, bloggar läraren om arbetet, vilket innebär att deltagande klasser delar med sig av sina erfarenheter och sitt arbete för att inspirera andra. Konceptet är ett komplement till den ordinarie undervisningen och helt frivilligt för skolorna.  http://gavleborg.motnyahojder.com/

 

Vad vill vi? 
Vi vill öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.
 
Varför?
I framtiden kommer vår arbetsmarknad ha ett stort behov av dessa kompetens och Maker tour – Mot nya höjder är ett sätt att säkra framtidens kompetensförsörjning. En annan hjärtefråga är att bygga nya broar mellan skolan och näringslivet.  Vad gör vi? Maker tour – Mot nya höjders koncept innehåller utmaningar inom naturvetenskap, teknik och matematik som elever genomför under lektionstid samt en maker-buss som besöker skolan och utbildar både elever och lärare i programmering.  
 
Vilka är vi?
Vi är många som står bakom Maker tour – Mot nya höjder. Konceptet ägs och drivs av Region Kronoberg och Tekniska museet. Vi driver det tillsammans med Linnéuniversietet, Länsstyrelsen Kronoberg och 2047 Science Center i Gävleborg.
Vill du veta mer eller anmäla en klass: http://gavleborg.motnyahojder.com/  
Har du frågor får du gärna kontakta: Marcus Haglöf, marcus.haglof@2047.nu tel. 0243-79 39 05 
 
Det är kostnadsfritt att vara med och intresset i Gävleborg är stort. Målet är att besöka minst 300 klasser i Gävleborg under de kommande tre åren. 
2047 Science Center genomför projektet Maker Tour – Mot Nya Höjder i Gävleborgs län.

 

OM MAKER TOUR - MOT NYA HÖJDER
Maker Tour - Mot Nya Höjder är ett sätt att långsiktigt öka regionens konkurrenskraft. Vi måste investera i framtidens kompetensförsörjning på både regional och på riksnivå. Det saknas t ex över 50 000 ingenjörer i Sverige redan idag. Och behovet kommer att öka. Att tillgodose det här behovet är en fråga om landets konkurrenskraft. Det behövs åtgärder både kort-och långsiktigt. Olika initiativ pågår över hela landet för att intressera barn och unga för tekniska ämnen.

Maker Tour - Mot Nya Höjder är ett sådant initiativ och vi på 2047 Science Center genomför projektet i Gävleborg. Med tanke på att vi på 2047 Science Center som idag finns i Dalarna, också ska etableras i Gävleborg så är det ett bra sätt för oss att få kontakt med skolor och bygga ett kontaktnät i regionen.

Konceptet Maker Tour – Mot nya höjder ägs och drivs av Region Kronoberg och Tekniska museet. Projektet drivs tillsammans med Linnéuniversietet, Länsstyrelsen Kronoberg och 2047 Science Center i Gävleborg.

 

 

 

 

Priser
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxna: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
Planetarium+entré barn: 100 kr
Planetarium+entré vuxen: 140 kr
Planetarium+entré pensionär: 120 kr
 

MER INFO
Mer info om tider och priser
Priser för skolklasser

Öppettider
Experimentmiljö och butik tillfälligt stängda från och med 21 mars på grund av omständigheterna med coronaviruset
Öppet för förbokade skolprogram
Opening hours
Temporary closed from 21 March due to the Corona virus
Open for pre-booked school classes
 
 
Kontaktuppgifter:
Besöks- och leveransdress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
(Galaxen)

Postadress:
Box 901
781 29 Borlänge  

Tel:
0243-79 39 00 (må-lö kl 10.00-17.00)

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida