Skills for Life - Det blir viktigt när det är på riktigt

Vi arbetar för att unga ska lära för livet, få ”skills for life”. I utveckling av pedagogiska koncept utgår vi från ett utforskande, problemlösande, ämnesövergripande arbetssätt med relevans i aktuella samhällsfrågor. Målet är att främja framtidstro och handlingskompetens, vilket är viktig i en föränderlig värld. Som grund för vårt pedagogiska ställningstagande har vi aktuell skolforskning, intervjuer med elever, lärare och skolledare, samt science centerpedagogik.

Experimentmiljö och butik vid 2047 Science center tillfälligt stängda

Med anledning av omständigheterna kring coronaviruset är experimentmiljön och butiken vid 2047 Science center tillfälligt stängt från den 21 mars. Våra skolprogram är dock fortsatt öppna tills annat meddelas. Fortsätt gärna att följa oss på Facebook och Instagram, där vi bland annat tipsar om experiment man kan göra hemma. Vi ser fram emot att välkomna er tillbaka till 2047 Science center när läget ser annorlunda ut!  

Du som har giltigt årskort kommer att få det förlängt motsvarande den tid som 2047 Science Center håller stängt.

Eventuella frågor kring ovanstående beslut hänvisas till verksamhetschef Alexandra Carlsson på 0243 - 420205

FIRST LEGO League 2020

2047 Science Center arrangerar tävlingen FIRST LEGO League för barn och ungdomar i åldern 6-16 år. Årets uppdrag är hemligt men ni kanske kan gissa temat genom att titta på följande TEASER. Projektet avslutas med en FIRST LEGO League-turnering på Fryshuset i Borlänge lördagen den 7 november. Anmälan öppnade HÄR den 15 april 2020!

Mångfaldens dag

Den biologiska mångfalden är hotad. I en ny rapport från FN bedöms upp till en miljon arter vara hotade. I Sverige rapporterar Naturvårdsverket att endast 20% av naturtyperna och 40% av kända djurarter mår bra. 2047 uppmärksammar den Biologiska mångfaldens dag den 22 maj. Kom till oss och bidra till vår mångfaldsvägg, få inspiration och tips för att bidra till en ökad mångfald.

2047 Science Center – Bäst i Sverige!

I Skolverkets utvärdering av Science Center i Sverige stack ett ut bland de andra när det gäller samarbete mellan skola, akademi och näringsliv. Det var 2047 Science Center i Borlänge som får 5 av 5 möjliga på området ”Interaktion med omgivande samhällsaktörer”. I den kategorin är vi bäst i landet!

Ett Science Center ska utbilda, inspirera och intressera barn och unga för naturvetenskap och teknik. Det handlar om långsiktig kompetensförsörjning, om landets konkurrenskraft, om innovation och hållbarhet på många sätt.

 

Vi satsar på lördagar!

2047 Science Center har
nya öppettider under helger fr o m 6 oktober
Nu satsar vi på att ha öppet kl 10.00-17.00 på lördagar för att kunna genomföra fler aktiviteter. Det innebär också att vi har stängt på söndagar. Välkommen på lördagar och var med på planetarievisningar, VR-upplevelser, programmering och experimenterande. Ni är förstås också välkomna måndag till fredag kl 10.00-17.00.

 

 

Pedagogiska koncept

PEDGOGISKA KONCEPT FÖR KOMMUNALA FÖRSKOLOR OCH SKOLOR LÄSÅRET 19-20
Sammanfattning av skolkoncept år F-3 hittar du här.
Sammanfattning av skolkoncept år 4-6 hittar du här.
Sammanfattning av skolkoncept är 7-9 hittar du här.
 
ANMÄLNINGSLÄNKAR PEDAGOGISKA CAFÈER OCH SKOLKONCEPT
Lärarträffar - pedagoger anmäls av rektor.
Pedagogiska caféer - anmäls via länk av pedagoger själva: http://px.nu/xmhs I länken finns information om datum och tider. Informationen är skickad till rektorer.
Pedagogiska program - riktat till elever anmäls via länk av mentor / ämneslärare (öppnar 1/8):http://px.nu/3hxsi
 
 
STUDIEBESÖK
Inbjudan med tider till studiebesök Fågelmyra Återvinningscentral, Lennhedens Vattenverk & Borlänge reningsverk, Bäckelund och SSAB skickas till er ca 1 månad innan studiebesöket.

Övriga program som inte finns med i Borlänges aktuella skolkoncept går att boka till ordinarie kostnad.

VÅRT PEDAGOGISKA KONCEPT FÖR BORLÄNGE SKOLOR
Vi på 2047 Science center vill  att elevernas medverkan i våra program ska vara en del av en längre lärprocess, inte bara ett separat besök. Vår ambition är att lektioner på 2047 Science center eller ute på skolorna kan sättas in i ett större sammanhang så att eleverna att utvecklar fler förmågor och får fördjupade ämneskunskaper. För att nå detta använder anordnar vi lärarträffar så att skolans pedagoger kan använda de pedagogiska programmen i ett större sammanhang. 
 
Vi utgår från Globala målen för hållbar utveckling i våra skolkoncept. De globala målen berör eleverna och de kan relatera till dessa frågor.  
 
Digital kompetens och programmering är från och med hösten 2018 tydligare framskrivet i LGR 11. Detta gör det angeläget för oss att lyfta in digitala verktyg i vår kompetensutveckling med er och i de lektioner som vi genomför med eleverna.
 
SKILLS FOR LIFE - DET BLIR VIKTIGT NÄR DET ÄR PÅ RIKTIGT!
Vi arbetar för att unga ska lära för livet, få ”skills for life”. I utveckling av pedagogiska koncept utgår vi från ett utforskande, problemlösande, ämnesövergripande arbetssätt med relevans i aktuella samhällsfrågor. Målet är att främja framtidstro, handlingskompetens och strategier för hållbar utveckling, viktigt i en föränderlig värld. Som grund för vårt pedagogiska ställningstagande har vi aktuell skolforskning, intervjuer med elever, lärare och skolledare, samt science centerpedagogik.

 

 

 

 

Sakletarna

Den 14 maj 2019 kl 09:30-11:30 anordnar Borlänge Energi med hjälp av Framtidsmuseet och Kulturcentrum Asken Sakletarna på Gammelgården i Borlänge för förskolebarn 1-5 år i Borlänge kommun

sakletarna

Ta en paus i vårt Café!

Fikasugen, hungrig? Fyll på din energi i vårt Café!
Här köper du fika, mellanmål och mat.
 
Ta en paus i vårt Café. Här kan du köpa fika: kaffe, dryck, fikabröd och glass. Om du är sugen på ett nyttigare mellanmål, kan du köpa smörgås, yoghurt m m.
 
Det är också möjligt att äta lunch. Vi erbjuder enklare mat t ex pannkaka, sallad, soppa m m. 

Med ny energi i kroppen kan du sen fortsätta experimentera i Experiementmiljöerna och vara med på rymdäventyr i planetariet!

2047 Science Center

2047 Science Center är en kunskapsarena inom naturvetenskap, teknik och matematik. Vi är en resurs för skolans alla årskurser och fungerar som ett nav mellan skola, akademi och näringsliv. Vi arbetar för framtidens kompetensförsörjning!

2047 Science Center, tidigare under namnet Framtidsmuseet är Sveriges första Science Center. Den 30 november 1986 startade verksamheten.

 

Priser
ENTRÉ
Barn: 60 kr
Vuxna: 100 kr
Pensionär: 80 kr
 
PLANETARIET
Planetarium+entré barn: 100 kr
Planetarium+entré vuxen: 140 kr
Planetarium+entré pensionär: 120 kr
 

MER INFO
Mer info om tider och priser
Priser för skolklasser

Öppettider
Höstlovet 26-30/10 kl 10-13 och 14-17
Max antal besökare per pass.
 
Måndag kl 10.00-14.00
Tisdag-fredag kl 10.00-17.00
 
OBS! Vi har Stängt den 6 november p.g.a projektkonferens
  
Lördag: kl 10.00-13.00, 14.00-17.00
Lördagar öppet i två pass. Kan förbokas.
Max antal besökare per pass.
 
Opening hours
Monday 10 am-2 pm
Monday-Friday 10 am-5 pm
 
Monday-Friday 26- 30 October:
10 am-1 pm and 2 pm-5 pm
Pre-book your visit: http://px.nu/hrd3l 
 
Saturday: 10 pm-1am, 2 pm-5 pm
Saturdays open in two sessions. Can be pre-booked.
Maximum number of visitors per session.
Pre-book your visit: http://px.nu/hrd3l 
 
 
Kontaktuppgifter:
Besöks- och leveransdress:
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
(Galaxen)

Postadress:
Box 901
781 29 Borlänge  

Tel:
0243-79 39 00 (må-lö kl 10.00-17.00)

E-post:
info@2047.nu

Personal

Faktureringsinformation


2047SC hemsida